กระดาษพิมพ์ลายผ้าสี Hi-Jet 120 แกรม

กระดาษพิมพ์ลายผ้าทุกสี

ยี่ห้อ: Hi-Jet

ขนาด: A4

ความหนา: 120 แกรม

จำนวน: 5 แผ่น

รหัสสินค้า: 8852148010524