กระดาษผิวมัน Hi-Jet 120 แกรม (100 แผ่น)

กระดาษผิวมันสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจท

ยี่ห้อ: Hi-Jet

ขนาด: A4

ความหนา: 120 แกรม

จำนวน: 100 แผ่น

รหัสสินค้า: 8852148001447