กระดาษโฟโต้ผิวมัน Melon 160 แกรม

กระดาษโฟโต้ผิวมัน

ยี่ห้อ: Melon

ขนาด: A4

ความหนา: 160 แกรม

จำนวน: 100 แผ่น/ห่อ

รหัสสินค้า: 101231