กระดาษโฟโต้ผิวมัน Hi-Jet 230 แกรม

กระดาษโฟโต้ผิวมัน

ยี่ห้อ: Hi-Jet 

ขนาด: A4

ความหนา: 230 แกรม

จำนวน: 100 แผ่น/ห่อ

รหัสสินค้า: 8852148012122