กระดาษบวกเลขความร้อน 57 x 60

กระดาษบวกเลขความร้อน

ขนาด: 57 x 60

จำนวน: 5 ม้วน/แพ็ค

รหัสสินค้า: 101050