กระดาษบวกเลขความร้อน 75 x 75

กระดาษบวกเลขความร้อน

ขนาด: 75 x 75

จำนวน: 5 ม้วน/แพ็ค

รหัสสินค้า: 101051