กระดาษบวกเลขความร้อน 80 x 80 (แพ็ค 5 ม้วน)

กระดาษบวกเลขความร้อน

ขนาด: 80 x 80

จำนวน: 5 ม้วน/แพ็ค

รหัสสินค้า: 101221