กระดาษแฟกซ์ 216 x 30 ซม.

กระดาษแฟกซ์

ขนาด: 216 x 30 ซม.

รหัสสินค้า: 3101981920019