ขนาด 9 x 11 นิ้ว 3 ชั้น

กระดาษต่อเนื่อง เคมี

ขนาด 9 x 11 นิ้ว

3 ชั้น

ยี่ห้อ: TKS

รหัสสินค้า: 8851226163091