ขนาด 9 x 11 นิ้ว เคมี 2 ชั้น

กระดาษต่อเนื่อง เคมี

ขนาด 9 x 11 นิ้ว

2 ชั้น

ยี่ห้อ: TKS

รหัสสินค้า: 8851226162094