กระดาษถ่ายเอกสารสี Venus

กระดาษถ่ายเอกสารสี

ยี่ห้อ: Venus

ขนาด: A4

ความหนา: 80 แกรม

รหัสสินค้า: 8851419005863