ไส้แฟ้ม Orca ขนาด A3

ไส้แฟ้ม 11 รู 

ยี่ห้อ: Orca 

ขนาด: A3

รหัสสินค้า: 8851433106379