ฟีเจอร์บอร์ด 130x245 ซม. (หนา 5 มม.)

ฟีเจอร์บอร์ด

ความหนา: 5 มม.

ขนาด: 130 x 245 ซม.

รหัสสินค้า: 101247