ฟีเจอร์บอร์ด 81x130 ซม. (หนา 3 มม.)

ฟีเจอร์บอร์ด

ความหนา: 3 มม.

ขนาด: 81 x 130 ซม.

รหัสสินค้า: 101043