ฟีเจอร์บอร์ด 65x122 ซม. (หนา 3 มม.)

ฟีเจอร์บอร์ด

ความหนา: 3 มม.

ขนาด: 65 x 122 ซม.

รหัสสินค้า: 101042