ฟีเจอร์บอร์ด 61x65 ซม. (หนา 3 มม.)

ฟีเจอร์บอร์ด

ความหนา: 3 มม.

ขนาด: 61 x 65 ซม.

รหัสสินค้า: 101041