ฟีเจอร์บอร์ด 21x30 ซม. (หนา 3 มม.)

ฟีเจอร์บอร์ด

ความหนา: 3 มม.

ขนาด: 21 x 30 ซม.

รหัสสินค้า: 101216