ดินสอไม้ Staedtler Mark 2B

ดินสอไม้

ยี่ห้อ: Staedtler

รุ่น: Mark 2B

ความเข้ม: 2B

รหัสสินค้า: 104066


ใช้สำหรับระบายกระดาษคำตอบ หรือใช้สำหรับเขียน


 • Screen Shot 2560-09-19 at 9.20.13 AM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: HBรหัสสินค้า: 4007817104156ใช้สำหรับวาดรูป และใช้เขียน

 • Screen Shot 2560-09-20 at 2.04.19 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: 2Bรหัสสินค้า: 4007817104118ใช้สำหรับวาดรูป แรเงา หรือใช้เขียน

 • Screen Shot 2560-09-20 at 2.06.46 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: 3Bรหัสสินค้า: 4007817104095ใช้สำหรับวาดรูป แรเงา หรือใช้เขียน

 • Screen Shot 2560-09-20 at 1.58.38 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: 4Bรหัสสินค้า: 4007817104071ใช้สำหรับวาดรูป แรเงา หรือใช้เขียน

 • Screen Shot 2560-09-20 at 2.07.46 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: 5Bรหัสสินค้า: 4007817104057ใช้สำหรับวาดรูป แรเงา หรือใช้เขียน

 • Screen Shot 2560-09-20 at 2.10.11 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: 6Bรหัสสินค้า: 4007817104033ใช้สำหรับวาดรูป แรเงา หรือใช้เขียน

 • Screen Shot 2560-09-20 at 2.09.27 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Mars Lumographความเข้ม: EEรหัสสินค้า: 40078171040ใช้สำหรับวาดรูป แรเงา

 • Screen Shot 2560-09-19 at 1.40.47 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Noricaความเข้ม: HBรหัสสินค้า: 104072ใช้สำหรับเขียน

 • Screen Shot 2560-09-19 at 1.32.44 PM.png
  ดินสอไม้ยี่ห้อ: Staedtlerรุ่น: Noricaความเข้ม: 2Bรหัสสินค้า: 104066ใช้สำหรับเขียน