ธงไลน์แมน Misuma (ห่อสีเขียว)

ธงไลน์แมน 

ยี่ห้อ: Misuma 

(ห่อสีเขียว)

สี: เขียว/ชมพู

รหัสสินค้า: 112099