ธงไลน์แมน Misuma (ห่อสีดำ)

ธงไลน์แมน 

ยี่ห้อ: Misuma 

(ห่อสีดำ)

สี: เขียว/ส้ม

รหัสสินค้า: 112100