กระดาษบวกเลขเคมี 2 ชั้น 75 x 75

กระดาษบวกเลข เคมี 2 ชั้น

ขนาด: 75 x 75

จำนวน: 10 ม้วน/แพ็ค

รหัสสินค้า: 101053