ซองแอลคิว ขนาด 5 x 8 นิ้ว

ซองจดหมาย

ยี่ห้อ: 555

ขนาด: 5 x 8 นิ้ว

จำนวน: 50 ซอง / แพ็ค


รหัสสินค้า

สีชมพู: 102029