ซองแอลคิว ขนาด 4 x 6 นิ้ว

ซองจดหมาย

ยี่ห้อ: 555

ขนาด: 4 x 6 นิ้ว

จำนวน: 50 ซอง / แพ็ค


รหัสสินค้า

สีครีม: 102026