ซองปอนด์ ขนาด 5 x 8 นิ้ว

ซองจดหมาย

ยี่ห้อ: 555

ขนาด: 5 x 8 นิ้ว

จำนวน: 50 ซอง / แพ็ค


รหัสสินค้า

สีชมพู: 102015

สีครีม: 102104


  • Screen Shot 2560-11-15 at 12.52.42 PM.png
    ซองจดหมาย ยี่ห้อ: 555 ขนาด: 4 x 6 นิ้วจำนวน: 50 ซอง / แพ็ครหัสสินค้าสีชมพู: 102011สีเขียว: 102012สีฟ้า: 102013สีครีม: 102101

  • Screen Shot 2560-11-15 at 12.53.14 PM.png
    ซองจดหมายยี่ห้อ: 555ขนาด: 4 x 9 นิ้วจำนวน: 50 ซอง / แพ็ครหัสสินค้าสีชมพู: 102019สีเขียว: 102020สีฟ้า: 102021สีครีม: 102018