คลิปดำ Elephant


 • Screen Shot 2560-10-20 at 1.36.43 PM.png
  คลิปดำยี่ห้อ: Elephantรุ่น: E112ขนาด: 19 มม.สำหรับความหนา 8 มม.จำนวน: 1โหล/กล่องรหัสสินค้า: 8851907124038

 • Screen Shot 2560-10-20 at 1.38.25 PM.png
  คลิปดำยี่ห้อ: Elephantรุ่น: E111ขนาด: 25 มม.สำหรับความหนา 10 มม.จำนวน: 1โหล/กล่องรหัสสินค้า: 8851907124021

 • Screen Shot 2560-10-20 at 1.39.36 PM.png
  คลิปดำยี่ห้อ: Elephantรุ่น: E110ขนาด: 32 มม.สำหรับความหนา 12 มม.จำนวน: 1โหล/กล่องรหัสสินค้า: 8851907124014

 • Screen Shot 2560-10-20 at 1.40.31 PM.png
  คลิปดำยี่ห้อ: Elephantรุ่น: E109ขนาด: 40 มม.สำหรับความหนา 18 มม.จำนวน: 1โหล/กล่องรหัสสินค้า: 8851907124007

 • Screen Shot 2560-10-20 at 1.41.41 PM.png
  คลิปดำยี่ห้อ: Elephantรุ่น: E108ขนาด: 50 มม.สำหรับความหนา 25 มม.จำนวน: 1โหล/กล่องรหัสสินค้า: 8851907123994