ลวดเย็บ T3


  • Screen Shot 2560-10-19 at 2.18.00 PM.png
    ลวดเย็บ เบอร์ 3ยี่ห้อ: MaxT3-10MBรหัสสินค้า: 4902870500115สำหรับใส่เครื่องยิงบอร์ด

  • Screen Shot 2560-10-19 at 2.18.39 PM.png
    ลวดเย็บ เบอร์ 3ยี่ห้อ: MaxT3-13MBรหัสสินค้า: 8851552122007สำหรับใส่เครื่องยิงบอร์ด