สมุดฉีกมีเส้น ตราไก่ (No.2)

สมุดฉีกมีเส้น

ยี่ห้อ: ตราไก่

ขนาด: 130x190 มม.

รหัสสินค้า: 8851335410161