สมุดฉีกมีเส้น Gold Medal

สมุดฉีกมีเส้น

ยี่ห้อ: Gold Medal

ขนาด: 130x235 มม.

รหัสสินค้า: 8851335410253