สมุดฉีกมีเส้น ตราไก่ (No.4)

สมุดฉีกมีเส้น

ยี่ห้อ: ตราไก่

ขนาด: 88x125 มม.

รหัสสินค้า: 8851335413056