เครื่องตีราคา Sato รุ่น PB2-180

เครื่องตีราคา

ยี่ห้อ: Sato

รุ่น: PB2-190

รหัสสินค้า: WA2011829


ใช้ล้อหมึก Sato Duobeler/PB-2


 • Screen Shot 2560-10-12 at 12.59.57 PM.png
  เครื่องตีราคายี่ห้อ: Satoรุ่น: Samark SM8-48 Redรหัสสินค้า: WA1006634ใช้ล้อหมึก Sato Samark Ink-Roller Single Liner

 • Screen Shot 2560-10-12 at 1.01.58 PM.png
  เครื่องตีราคายี่ห้อ: Satoรุ่น: PB2-230Uรหัสสินค้า: WA2011698ใช้ล้อหมึก Sato Duobeler/PB-2

 • Screen Shot 2560-10-12 at 1.10.32 PM.png
  ล้อหมึกเครื่องตีราคายี่ห้อ: Satoรุ่น: Single Linerรหัสสินค้า: 107009สำหรับใส่เครื่องตีราคา Sato รุ่น Samark SM8-48

 • Screen Shot 2560-10-12 at 1.06.56 PM.png
  ล้อหมึกเครื่องตีราคายี่ห้อ: Satoรุ่น: Duobeler/PB2รหัสสินค้า: 4993191150233สำหรับใส่เครื่องตีราคา Sato รุ่น PB2-230U และรุ่น PB2-180